Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Storöträsket

Storöträsket

BASUPPGIFTER

Storträsket  på Storön är en vacker sjö, vars lilla norra del har avskiljts med en damm från sjöns huvudbassäng.

Vattendragsområde

91.71 Sjundeå-Ingå kustområde

Yta

Ca. 8,9 ha

Strandlinje

Ca. 1,8 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av bergig skog, i östra ändan finns en liten flik med sank mark. På stranden till den mindre bassängen finns en fastighet, som antagligen används som fritidsbostad. 

Största öarna

Mitt i sjön finns en holme.

Inkommande åar

En bäck rinner från kärret  väster om sjön. I sjön finns antagligen även grundvattenkällor.

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

Belastning kommer i någon mån via bäcken som kommer från kärret.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

På stranden finns en fritidsfastighet.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet