Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Stortjärnen

Stortjärnen

BASUPPGIFTER

Stortjärnen är en mycket liten, rund sjö med sumpiga stränder väster om Ingå kby. Stortjärnen är en sur humussjö. Tillrinningsområdet består av granskog och sjön omges av kärr. Bosättning finns inte över huvudtaget intill sjön. Från sjöns sydvästra del rinner  en bäck till Fagerviken. 

Vattendragsområde

Mellanområde (81V069)

Yta

1,4  ha

Strandlinje

440 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Stortjärnens tillrinningsområde  utgörs av granskog och sjön omges av kärr. Någon bosättning finns inte vid sjön.

Största öarna

Sjön har inga holmar.

Inkommande åar

Inga inkommande bäckar.

Åar som utgår från sjön

Från sjöns sydvästra sida rinner en bäck till Fagerviken.

Belastning

Till sjön kommer belastning från det omkring liggande skogs- och kärrmarkerna.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

://www.vesientila.fi/fi/kunnat/inkoo/rannikkovedet/fagervik