Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Svartträsket

Svartträsket

BASUPPGIFTER

Svartträsket är en ovalformad, grund och ganska liten sjö i västra delen av Ingå. Sjön är frodig och en aning humushaltig. Från Svartträsket rinner en bäck till Backaviken som ligger  nordost om sjön. Tillrinningsiområdet utgörs av skog, ställvis är terrängen bergig och på östra sidan finns åkrar och kärr. Inom tillrinningsområdet finns en del fritids- och fast bosättning.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträskets vattendragsområde

Yta

Ca 6 ha

Strandlinje

Ca 1 km

Medeldjup

 

Största djupet

Provtagningsplatsens totaldjup var 2 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsiområdet utgörs av skog, ställvis är terrängen bergig och på östra sidan finns åkrar och kärr. Inom tillrinningsområdet finns en del fritids- och fast bosättning.

Största öarna

Sjön har inga holmar.

Inkommande åar

Västerifrån rinner små bäckar från åkrar och skog via kärret till Svartträsket.

Åar som utgår från sjön

Från sjön rinner vattnet via en bäck till Backaviken, som ligger nordost om sjön.

Belastning

Ingen punktbelastning. Diffus belastning når i någon mån sjön från skogsmarkerna, åkrarna, kärret och bebyggelsen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 18.9.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 21.2.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/M%C3%B6rttr%C3%A4sket_(81.073.1.011) (luettu 21.2.2014)