Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Tåtelträsket

Tåtelträsket

BASUPPGIFTER

I de bergiga skogsmarkerna i västra Ingå mellan Källträsket och Bruksträsket ligger Tåtelträsket. Sjön är 7 hektar stor och den är en vacker skogssjö med ödemarkskaraktär. 

Vattendragsområde

83.073 Raseborgs å:s vattendragsområde

Yta

7,7 ha

Strandlinje

1,6  km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Bergig skogsmark. I närheten av den norra stranden går en väg. Ingen bosättning i närområdet.

Största öarna

I sjön finns inga holmar.

Inkommande åar

Till Tåtelträsket  rinner skogsbäckar i söder och väster. I norr finns även en förbindelse genom  en gräsbevuxen våtmark till en av Bruksträskets vikar.

Åar som utgår från sjön

Från Tåtelträskets södra del  rinner en bäck till den lilla Tjärnan dammen.

Belastning

Belastningen är sannolikt liten.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.