Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Tjärnan

Tjärnan

BASUPPGIFTER

Tjärnan (Västankvarn) är en liten och grund, lätt frodig sjö i norvästra delen av Ingå. Till sin form är Tjärnan ganska rund, tillrinningsområdet utgörs av bergig skogsmark och i någon mån åkermark. Sjöns stränder är ställvis försumpade. Inom tillrinningsområdet finns lite fritidsbosättning. Vattnet från Tjärnan rinner vidare  via  en bäck från sjöns västra sida.Bäcken rinner till Ingå å och därifrån ut i havet i Kyrkfjärden. 

Vattendragsområde

81.066 Ingå å:s vattendragsområde  

Yta

4,436 ha

Strandlinje

0,87 km

Medeldjup

 

Största djupet

Provtagningsplatsens totaldjup var 5,0 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet  utgörs av berfig skogsmark med ett litet inslag av åkrar. Sjöns stränder är ställvis försumpade. Inom tillrinningsområdet finns lite  fritidsbosättning.

Största öarna

I sjön finns inga holmar

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

Vattnets rinner vidar via en bäck på västra sidan av sjön och därifrån via Ingå å till Kyrkfjärden.

Belastning

Sjön belastas av diffus belastning från skogarna, kärren och fritidsbebyggelsen.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata från åren 1990-1996 samt 2013.

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Ing%C3%A5_%C3%A5n_valuma-alue_(81.066)/Kala-atlas_tiedot (luettu 25.2.2014)

Oiva- miljö- och kartsystem 

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 25.2.2014)