Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Tjärnen

Tjärnen

BASUPPGIFTER

Tjärnen är en väldigt liten rund sjö i västra Ingå öster om Marsjön. Tillrinningsområdet utgörs av barrskog och i norr kantas stränderna av kärr. Vid stränderna finns ingen bebyggelse. Tjärnen är sur och i någon mån humushaltig och vattnet är brunt.

Vattendragsområde

Ingå å:s tillrinningsområde (81.066)

Yta

1,35 ha

Strandlinje

Ca. 480 m

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av barrskog och i norr kärr.Inom tillrinningsområdet finns  ingen bebyggelse.

Största öarna

I sjön finns inga holmar.

Inkommande åar

Inga tydliga inkommande åar eller bäckar. 

Åar som utgår från sjön

Inga tydliga utgående åar eller bäckar.

Belastning

Belastning kommer från skogen och kärren.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013.

Järviwiki http://www.jarviwiki.fi/wiki/Tjärnen_(81.066.1.001) (luettu 22.8.2014)