Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Verkviken

Verkviken

BASUPPGIFTER

Verkvikenn är en liten sjö med gräsiga stränder i Barösund.Sjön belastas av diffus belastning från bosättningen och skogsområdena. Enligt utredningar, som Luontotieto Keiron Oy (2013) har gjort, är Verkviken en gammal glosjö, som eventuellt har förlorat sin kontakt till havet. På basen av det vattenprov som togs  i oktober 2013 verkar det som om  någon form av kontakt finns fortfarande.

Vattendragsområde

Sjundeå-Ingå kustområde (91.71)

Yta

7,46 ha

Strandlinje

1,42 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av  lövskog, på sjöns västra sida finns fritids- och året om bosättning.

Största öarna

I sjön finns inga holmar.

Inkommande åar

Till sjöns norra del rinner en bäck.

Åar som utgår från sjön

Sjön är  i den sydvästra delen i kontakt med havet via en bäck.

Belastning

Belastning kommer till sjön från bosättningen och skogsområdena.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 23.10.2013

Luontotieto Keiron Oy, Inkoon kunta, Inkoon sisäsaariston yleiskaava 2013. Luontoselvitys 2011-2012.