Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Vitträsket

Vitträsket

BASUPPGIFTER

Vitträsket (Fagervik) är en liten karg sjö med klart vatten i västra delen av Ingå söder om Bruksträsket i Fagervik. Tillrinningsområdet är bergigt med en del skogar, den nordvästra stranden utgörs av kärr. Vitträsket belastas av diffus belastning från skogarna och kärren. Vattnet från Vitträsk rinner från sjöns norra del via ett kärr till Bruksträsket.

Vattendragsområde

81.070 Bruksträskets vattendragsområde

Yta

Ca. 9 ha

Strandlinje

Ca. 1,7 km

Medeldjup

 

Största djupet

Provtagningsplatsens totaldjup var 6 m.

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet utgörs av berg och skog och den nordöstra stranden av kärr.  Det finns ingen bosättning inom sjöns tillrinningsområde.

Största öarna

Det finns inga holmar i sjön.

Inkommande åar

Från Kockelträsket i sydväst rinner en bäck till Vitträsket.

Åar som utgår från sjön

Sjöns utloppsbäck rinner från sjöns norra del via ett kärr mot nordost till Bruksträsket.

Belastning

Sjön belastas via den diffusa belastningen från de omkring liggande skogarna, kärren samt via bäcken från Kockelträsket.

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Källor:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s forskningsdata 18.9.2013.

Oiva- miljö- och kartsystem 

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 4.3.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Brukstr%C3%A4sketin_valuma-alue_%2881.070%29/Kala-atlas_tiedot (luettu 4.3.2014)