Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Kyrkslätt

Kyrkslätt

Kyrkslätts areal är 393 km2 och havsarealen är 650 km2. Kyrkslätt har 145 km havsstrand, 900 st öar och 86 st sjöar. Kyrkslätt hör främst till Finska vikens kustområdes tillrinningsområde. Kommunens nordvästra sjöområde hör till Sjundeå ås tillrinningsområde.  

Kyrkslätt fyllde 680 år 2010 och på området har funnits bosättning sedan stenåldern. Det här har kunnat konstateras från grottmålningar härstammande från stenåldern. Grottmålningarna hittas vid Vitträsk och Juusjärvi i Kyrkslätts mellersta sjöområde.

Geografiskt finns två kända namn i Kyrkslätt, Porkkala udd och Obbnäs. I Obbnäs finns försvarsmakten samt en stor flottbas grundad 1959. Porkkala är en av de huvudsakliga flyttlederna för flyttfåglar i Östersjöområdet.  

Kyrkslätt är en av Finlands sydligaste kommuner och hör till den hemiboreala klimatzonen, som Finska viken kyler ner under våren och försommaren men värmer upp under höst och vinter.  

På de här sidorna finns samlad information om tjugo av Kyrkslätts sjöar. Tills vidare finns informationen i sin helhet endast på finska. 

 

Källor:

Kyrkslätt kommuns hemsidor, Wikipedia