Lojo

Den nya kommunen Lojo bildades 1.1.2013 då kommunerna Lojo, Nummi-Pusula och Karislojo sammanslogs. Lojo kommuns yta är nu ca 1100 kvadratkilometer och kommunen har ca 47.500 invånare. Vattendragens yta i Lojo är 170 km². Största delen av Lojo hör till Svartåns eller Sjundeå ås avrinningsområde. och Nylands största sjö, Lojosjön finns till största delen på kommunens område. Ungefär hälften av Hiidenvesi finns innanför kommunens gränser.  

Vad gäller växtligheten så befinner sig Lojo på gränsområdet mellan den nordliga boreala zonen med barrskogar och den hemiboreala zonen med barr och lövskogar. Speciellt hassel förekommer i området mer än i övriga delar av södra Finland.  Karkali naturskyddsområde som finns belägen på en udde i Lojo sjö är känd för sina rikliga hasselbestånd, vitsipps- och gulsippshav i maj och ek-lindskogar.

Lojo befinner sig på ett övergångsområde mellan två klimatzoner, på gränsen mellan den hemiboreala och den sydboreala klimatzonen.

På de här sidorna finns information om över hundra av Lojos sjöar och dammar samt fyra av kommunens rinnande vattendrag.  

 

Källor:

Lojo kommuns hemsidor, Wikipedia