Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Rinnande vattendrag

Rinnande vattendrag

I Lojo finns några rinnande vattendrag, vars vattenkvalitet är uppföljd regelbundet under de senaste åren. Mindre bäckar finns det gott om. Tills vidare finns der uppgifter om fyra åars tillstånd. De här vattendragen är naturligt frodiga och belastas av jordbruk och glesbebyggelsen. Nummenjokis och Pusulanjokis vattenkvalitet har följts upp sedan 1970-talet och från dessa finns det gott om uppgifter om vattenkvaliteten. Via en länk (upprätthålls inte) till miljöförvaltningens sida kan man följa med aktuell flödesinformation vid Nummenjokis uppföljningspunkt. Vattendragen tillstånd beskrivs för varje rinnande vattendrags del i en sammanfattningstabell, var det presenteras vattendragets syreförhållanden, frodighet och mängden fasta partiklar, vilket är viktig för upprätthållande av liv i ett rinnande vattendrag samt inverkar på miljön. Från en del åar finns även resultat från biologisk uppföljning (bottendjur, fisk, vattenvegetation). Diagram över de viktigaste förändringarna i parametrarna för vattenkvaliteten hittas under vattendraget i fråga och rubriken grafer. Tills vidare finns informationen endast på finska.