Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar

Sjöar

Förutom Nylands två största sjöar Lojosjön och Hiidenvesi, finns i Lojo ett flertal mindre sjöar och dammar. Sjöarna karakteriseras förutom på basen av basuppgifter (areal, djup mm.) även på syretillståndet och frodighet. För de flesta sjöarna finns dessutom uppgifter om de biologiska undersökningarnas resultat (bottendjur, fisk och vattenvegetation). Diagram gällande förändringar i de viktigaste vattenkvalitetsparametrarna hittar du för respektive sjö under punkten grafer. Rapporter och publikationer över undersökningarna hittas under rubriken rapporter. Uppgifterna för de sjöar som ingår i Lojo stads uppföljning uppdateras på de här sidorna då undersökningarna färdigställs. Tills vidare finns uppgifterna huvudsakligen endast på finska.