Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Hauklampi, Hauklampi

Hauklampi, Hauklampi

 

BASUPPGIFTER

Hauklampi har en yta på 3,8 ha och sjön hör till Raatinjoki – Myllyojas tillrinningsområde. Tillrinningsområdet består i huvudsak av skog, men även bosättning förekommer. Belastningen är liten. Två vattenprov har tagits av Hauklampi sjös vatten och på basen av dem kan sjön bedömas vara tydligt eutrof. Syresituationen har varit dålig, men det borde utredas ytterligare.

Vattendragsområde

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Yta

3.8 ha

Strandlinje

0.9 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation