Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Sorvastonlampi

Sorvastonlampi

 

BASUPPGIFTER

Sorvastonlampi finns i Outamo i Lojo och hör till Lojosjöns tillrinningsområde. Sorvastonlampis areal är nästan 6 ha och dess största djup är 6,7 m. Tillrinningsområdet är i huvudsak skogsbeklätt, på sydvästra sidan finns åker.

Vattenprov har tagits från Sorvastonlampi under åren 1992, 2001, 2005-2007. Enligt undersökningar har syrebrist förekommit i bottennära vatten både sommar och vinter. Sorvastonlampi kan klassificeras som en eutrof sjö på basen av sin totala fosforhalt (55 µg/l). Även klorofylli-a-halten tyder på eutrofhet. I Sorvastonlampi har observerats algblomning år 2006 och rikliga algblomningar åren 1992 och 2005.

Externa belastning kan komma från närliggande åkrarna. Den interna belastningen av Sorvastonlampi kan orsakas av syrebristen. Det lönar sig att följa upp eutrofieringen av sjön genom vattenanalyser.

Vattendragsområde

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Yta

5.9 ha

Strandlinje

1.1 km

Medeldjup

 

Största djupet

6.7 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation