Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Vähä Ruokjärvi

Vähä Ruokjärvi

 

BASUPPGIFTER

Vähä Ruokjärvi-sjön är över 60 ha stor, medeleutrof och hör till Hämjoki-åns tillrinningsområde. Till formen är Vähä Ruokjärvi oregelbunden och består av flera vikar. Vähä Ruokjärvi hör till typen grunda humussjöar (Mh).

Sammanlagt fyra vattenprov har tagits från Vähä Ruokjärvi under åren 1991, 1992, 2005 och 2011. Enligt levähaittarekisteri har inte algblomningar observerats i Vähä Ruokjärvi. Dock har alusvesi i Vähä Ruokjärvi varit syrelöst både sommar och vinter.

Vähä Ruokjärvis tillrinningsområde är bergigt skogsområde och dess stränder har rikligt med bosättning. Det finns mycket lite åkermark. Belastningen orsakas mest av bosättningen. Det lönar sig att följa upp eutrofheten och syrehalten i Vähä Ruokjärvi, så att ändringar i sjöns tillstånd skulle upptäckas i tid.

Vattendragsområde

23.074 Hämjoen valuma-alue

Yta

61.5 ha

Strandlinje

10.5 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

Grunda humussjöar (Mh)

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation