Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Valkjärvi

Valkjärvi

 

BASUPPGIFTER

Valkjärvi-sjön har en areal på nästan 86 ha och hör till Hämjokis tillrinningsområde. Tillrinningsområdets areal är 416 ha. Åkermark finns mycket av inom tillrinningsområdet, vilket orsakar belastning. Längs stränderna vid Valkjärvi och på dess tillrinningsområde finns rikligt med bosättning.

Vattenprover har tagits från Valkjärvi under åren 1992, 1996, 2000 – 2004 ja 2008-2011. Dessutom har LUVY följt upp Valkjärvis resultat på försurningsuppföljningen under åren 1985 – 1988. Valkjärvi kan på basen av totalfosforhalten klassificeras som en medeleutrof sjö. Valkjärvi har dock haft mycket riklig algblomning år 2003. Syrelöshet har förekommit i Valkjärvi i vattnet nära botten(7m) under somrarna. Resultat från vintertid finns endast från fem meters djup och då har syreproblem inte förekommit. Det lönar sig att följa upp syrehalten nära botten också vintertid.

Vegetationen i Valkjärvi består i huvudsak av gul näckros, vass, hårslinga ja igelknoppar. Även små bottenbladighet förekom på sandbottnar. Växtligheten i Valkjärvi tyder på eutrofhet, men det har inte setts någon orsak att åtgärda detta vid restaureringen. Hinder för mindre slåtter finns dock inte (Ranta 2000). På basen av provfiske förekommer det gädda, brax, löja, björkna, mört, gers och abborre i Valkjärvi. Även signalkräfta förekommer. Andelen mörtfiskar var 30 % av antalet och abborrfiskarnas andel var 38 % år 2000. Fångsten vid provfisket i Valkjärvi var mycket riklig. Speciellt abborrfångsten var stor till antalet och bestod av små individer. Det kunde vara bra att sanera strukturen av abborrstammen (Sundström ym. 2001a).

Vattendragsområde

23.074 Hämjoen valuma-alue

Yta

85.8 ha

Strandlinje

6.5 km

Medeldjup

5.0 m

Största djupet

8.7 m

Typ av sjö

Små och medelstora humusfattiga sjöar (Vh)

Tillrinningsområdets yta

416.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation