Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Vestinlampi

Vestinlampi

 

BASUPPGIFTER

Vestinlampi-sjön befinner sig intill Lehmijärvi-sjön och dess vatten rinner också till Lehmijärvi. Vestinlampi har en areal på lite under 8 ha. Sjön är grund, dess största djup är endast 2 m. Tillrinningsområdet är i huvudsak skog med lite bosättning.

Ett prov har tagits från Vestinlampi i januari 2002. Då rådde syrebrist i Vestinlampi. Totalfosforhalten vintertid tyder på en medeleutrof sjö, men sommarprov skulle behövas för en säkrare tolkning. Det är möjligt att Vestinlampi är tydligt eutrofare, speciellt då syrebrist har förekommit. Algblomningar har dock inte observerats.

Viestinlampis inkommande belastningen är troligen liten, men intern belastning kan förekomma. Information om vattenkvaliteten sommartid behövs om Vestinlampi för en säkrare bedömning av sjöns nuläge.

Vattendragsområde

23.036 Lehmijärven valuma-alue

Yta

7.9 ha

Strandlinje

1.6 km

Medeldjup

 

Största djupet

2.0 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation