Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg

Raseborg

Raseborgs stad föddes 1.1.2009, då städerna Ekenäs och Karis samt Pojo kommun gick samman. Av invånarna i Raseborg bor lite över hälften i Ekenäs. Stadens namn härstammar från Raseborgs slott ,som ligger i Snappertuna i Ekenäs. Historiskt sett har trakten under medeltiden tillhört Raseborgs län.
Stadens totala yta är 2 354 km2 av vilken 67,42 km2 utgörs av inlandsvatten och 1 139 km2 av havsområden. Av stadens stora yta utgörs en betydande del av Pojoviken, som ligger mitt i staden. Stadens kust domineras av flere stora öar av vilka de sörsta ligger öster om Hangöudd. Västra delen av Raseborg hör till såväl Svartåns som Finska vikens kustomrpådes tillrinningsområde. Största delen av resten av kommunen ligger inom Skärgårdshavets kustområdes tillrinningsområde.

Raseborgs stad föddes 1.1.2009, då städerna Ekenäs och Karis samt Pojo kommun gick samman. Av invånarna i Raseborg bor lite över hälften i Ekenäs.

Stadens namn härstammar från Raseborgs slott ,som ligger i Snappertuna i Ekenäs. Historiskt sett har trakten under medeltiden tillhört Raseborgs län.

Stadens totala yta är 2 354 km2 av vilken 67,42 km2 utgörs av inlandsvatten och 1 139 km2 av havsområden. Av stadens stora yta utgörs en betydande del av Pojoviken, som ligger mitt i staden. Stadens kust domineras av flere stora öar av vilka de sörsta ligger öster om Hangöudd.

Västra delen av Raseborg hör till såväl Svartåns som Finska vikens kustomrpådes tillrinningsområde. Största delen av resten av kommunen ligger inom Skärgårdshavets kustområdes tillrinningsområde. raseborg är en av Finlands sydligaste kommuner och hör till den hemiboreala klimatzonen, alltså ekzonen vilken kyls av Finska viken på vår och försommar men värms upp under höst och vinter.

På de här sidorna finns uppgifter om sex av Raseborgs sjöar.

 

 

Källor:

Raseborgs stads hemsidor, Wikipedia