Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Kustvatten

Kustvatten

Raseborgs havsområde är omfattande  och sträcker sig från Bromarv via Gennarbyviken och Pojoviken ända till trakten av Barösund i Ingå. Inom området finns även Ekenäs skärgårds nationalpark. Tillsvidare har uppgifter gällande kustvattnen inte införts på dessa sidor.