Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Rinnande vattendrag

Rinnande vattendrag

Inom Raseborg finns några åar och rikligt med bäckar och diken. Den mest bertydande av dessa är Svartån som rinner från Lojo sjö och utmynnar i Pojoviken. Tillsvidare har uppgifter gällande de rinnande vattendragen inte införts på dessa sidor.