Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Sjöar :: Gennarbyträsket

Gennarbyträsket

 

BASUPPGIFTER

Gennarbyträsket är ett litet, ca 22,5ha stort träsk i Raseborg. Avrinningsområdet består av ca 63% skog och ca 9% åker. Träskets stränder är glest bebyggda. Vattenkvaliteten är god. 
Vattendragsområde

Bonäså avrinningsområde (82.010)

Yta

22,5 ha 

Strandlinje

ca.2,4 km

Medeldjup

 

Största djupet

11 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

125,8 ha 

Beskrivning av tillrinningsområde

Avrinningsområdet är för det mesta skog, på östra sidan av träsket finns en del åkrar. 

Största öarna

Träsket har inga öar.

Inkommande åar

En å rinner i träsket från östra sidan. 

Åar som utgår från sjön

Från västra sidan rinner en å som förenas med Bynäsån, som rinner i Gennarbyviken. 

BelastningTräsket får sin belastning från den omgivande skogen och åkrarna på östra sidan. Området är glest bebyggt. 
RestaureringarBosatta från norra sidan av träsket ska ansluta sig till avloppssystemet under år 2017. 
Rekreationsbruk och badstränderInga allmänna simstränder. 
Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Lähteet:

Village Waters-hanke https://villagewaters.eu/Gennarby_Finland_777)

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä

VALUE- Valuma-alueen rajaustyökalu