Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Sjundeå

Sjundeå

Sjundeåtrakten har varit bebodd sedan stenåldern. Efter istiden sträckte sig havsviken ända till Lojoåsen, men då landet steg, blev endast ån och sjöarna kvar. Som ett minne från bronsåldern finns ett stort antal gravrösen.

Om namnet Sjundeå finns det många berättelser. En antyder att namnet Sjundeå skulle syfta på den sjunde ån från Aura å räknat, en annan berättelse tar igen fasta på den brusande forsen i Sjundby. Kommunens yta är 266,12 km2 , av vilken 24,96 km2 utgörs av vattendrag.

Sjundeå kommun hör, såsom namnet antyder, till största delen till Sjundeå ås tillrinningsområde. Små delar av kommunen tillhör Finska vikens kustområdes tillrinningsområde.

Sjundeå hör till den hemiboreala klimatzonen. Finska viken kyler kustområdet på våren och försommaren medan den på höst och vinter värmer.

På de här sidorna finns information om sju av Sjundeås sjöar.

 

 

Källor:

sjundeå kommuns hemsidor, Wikipedia